ClusterEffect is sinds 2012 een clusteruitgeverij gericht op zelf uitgevende schrijvers en kleine uitgevers.

Een clusteruitgverij maakt het schrijvers en uitgevers goedkoop en eenvoudig om zich aan te sluiten bij het Centraal Boekhuis (CB).

Vanaf 2019 zijn we tevens met eigen imprints actief in alle genres voor wat bertref het uitgeven van fysieke boeken, e-boeken, luisterboeken en podcasts.  

 Disclaimer: We hebben ons ingespannen om auteursrechtvrij materiaal te gebruiken of anders van beelden en teksten auteursrechthebbenden te benaderen. Mocht u niettemin recht kunnen doen gelden op gebruikt materiaal, mail dit dan meteen aan Clustereffect.nl, zodat wij het materiaal meteen kunnen vervangen of verwijderen. Teksten en beelden op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd - overname alleen met schriftelijke toestemming. © Copyright 2012 Clustereffect.nl, All Rights Reserved.";