Overige
Amazon.com:

ClusterEffect biedt tevens het platform Amazon.com rechtstreeks aan. Voor de aansluitkosten gelden dezelfde tarieven als die voor het CB van toepassing zijn.

Voor Amazon geldt dat het boek of eboek vertaald dient te zijn in het Engels, Frans, Duits, Italiaans, of Spaans. ClusterEffect kan voor vertaling zorgdragen. De eindredactie Engelstalig is in handen van onze editor in de VS. Vertaaltarief op aanvraag.  

Via Amazon vindt voor boeken in POD en voor eboeken de verkoop plaats in: Engeland, de Verenigde Staten, India, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Japan, Australie, Mexico, Canada en Brazilië.

De productie in POD en het omzetten naar Mobi voor Amazon Kindle wordt door ClusterEffect verzorgd zonder extra kosten, behoudens de kosten van een proefboek.

Redactie:

ClusterEffect beschikt over een ervaren redactieteam. Onontbeerlijk om tot zo foutloos mogelijke boeken te komen. Uiteraard wordt gelet op de spel- en tekstfouten, maar ook op een betere zinsbouw en worden waar nodig inhoudelijke correctievoorstellen gedaan. Onze redactieleden zijn op verschillende manieren in te zetten:
  1. U betaalt de redacteur een bedrag dat vooraf is overeengekomen.
  2. U betaalt de redacteur op basis no cure, no pay een percentage over de behaalde omzet.
In alle gevallen waarin een beroep op de leden van onze redactie wordt gedaan, geldt dat er tevens een tweede redactieronde zal plaatsvinden door een andere ervaren redacteur.

Tenzij het gaat om zeer gespecialiseerde onderwerpen kunnen alle genres redactioneel worden begeleid.