PUZZELEFFECT
PUZZEL HET NEDERLANDS

In ons land zijn anderhalf miljoen mensen laaggeletterd. Een half miljoen daarvan zijn van allochtone afkomst. De werkloosheid bij laaggeletterden is hoog - zo’n vijftig procent - waaruit  wordt afgeleid dat er een relatie bestaat tussen dit hoge werkloosheidscijfer en laag- of ongeletterdheid. Een serieus probleem.

Dit vormt een aanzienlijke maatschappelijke kostenpost en daarom heeft vrijwel elke gemeente een nota opgesteld - en budget uitgetrokken - om dit probleem zo goed mogelijk te bestrijden. Onlangs nog reserveerde het PvdA-Kamerlid Loes Ypma vijf miljoen euro extra voor de aanpak van laaggeletterdheid.

Op basis van deze kennis brengt Uitgeverij PuzzelEffect (onderdeel van ClusterEffect) een kruiswoordraadselpuzzelreeks op de markt waarin de opgaven in het Turks, Marokkaans-Arabisch, het Frans en het Pools zijn opgesteld, en de oplossingen in het Nederlands moeten worden gegeven. In deze puzzelinnovatie, die als tijdschrift maandelijks zal verschijnen, vormt de helft van de opgaven de vertaling van zelfstandige naamwoorden en werkwoorden. Het andere deel bestaat uit eenvoudige cryptogrammen, zoals bijvoorbeeld: ‘Zet men op het hoofd als het koud is’. Het antwoord is: muts. Doordat puzzelaars wordt geadviseerd gebruik te maken van (online) woordenboeken vanuit de eigen taal naar onze taal komt het Nederlands tot leven, zowel in geschrift als in de fonetische vorm.

Het niveau van de puzzels is laag zodat iedereen, die niet in de oorspronkelijke taal analfabeet is, ermee uit de voeten kan. Ook om de drempel zo laag mogelijk te houden gaat het per puzzel gemiddeld om zo’n vijftien oplossingen in het Nederlands. In totaal bevat elke uitgave circa duizend oplossingen.

Als uitgever van dit nieuwe puzzelmagazine is de overtuiging dat het puzzelen - omdat dit een internationale liefhebberij is -  in deze vorm zal aanslaan om de laaggeletterdheid in Nederland tegen te gaan. De ondertitel is: Leer spelenderwijs het Nederlands. Heeft men wel enige kennis van het Nederlands, dan kan ‘Puzzel het Nederlands’ een goede graadmeter zijn en een opstap tot een beter taalinzicht.

 

Cover:
 
 
Voorbeeld:
 
 


Aanvragen van informatie, via 'contact'.